Prof.dr.sc. Anđelko Milardović

OSOBNE INFORMACIJE
Dio a: Popis postignuća (Track-record) voditelja projekta u zadnjih 5 godina (najviše 1 stranica, uključujući:
1. Pet publikacija: radovi u recenziranim znanstvenim časopisima uz navođenje njihovog faktora učinka, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije itd.;
2. Popis projekata prihvaćenih za financiranje, status na projektu i izvor financiranja;
3. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite status, najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate)
4. Pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama;
5. Druga važna akademska postignuća.

 

 

 

 

PUBLIKACIJE:

 

 1. Milardović, A. (2016). Globalization of Culture and the Identity Issue, u: V. Jerbić,A. Milardović, i H. Špehar (ur.). Globalization of Culture: European and Global Networks. Zagreb: Fakultet političkih znanosti, 15-21.
 2. Milardović, A. (2013). Xenophobie als Kehrseite der zweiten Moderne, Neu Rundschau, 124 (3): 92-106.
 3. Milardović, A. (ur.) (2014).Stranci pred vratima Europe. Zagreb: Pan liber.
 4. Milardović, A. (2013). Stranac i društvo: fenomenologija stranca i ksenofobije. Zagreb: Pan liber.
 5. Milardović, A. (2013). Demokracija i postdemokracija: rasprava o metodi, u: A. Milardović, N. Jožanc (ur.). Demokracija i postdemokracija. Zagreb: Pan liber, Institut za europske i globalizacijske studije,  13-58.

 

PROJEKTI:

 

 1. Interkulturalni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa; MZOS; član projektne skupine
 2. Globalizacija politike i refleksije na hrvatsko društvo i državu 21. stoljeća; MZOS.; voditelj projekta)
 3. Hrvatska u procesu globalizacije – promišljanje i anticipacija budućnosti; MZOS; član projektne skupine
 4. Manjine u procesu globalizacije; MZOS; voditelj projekta

 

SUDJELOVANJE NA HRZZ PROJEKTIMA:

 

Nema dosadašnjeg sudjelovanja na HRZZ projektima.

 

POZVANA PREDAVANJA NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA I/ILI LJETNIM ŠKOLAMA

 

 1. 27. AEMI međunarodna konferencija, „At Home or Alienated” – Migrants and receiving countries between integration and parallel-society, between ‘culture of welcome’ and xenophobia, Husum, 5.-7. listopada 2017. godine
 2. Međunarodna konferencija, FORhUM, „Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities“, Ljubljana, 1.-3. rujna 2016.
 3. Međunarodna znanstvena konferencija Regional Cooperation and Regional Identity in the Western Balkans: Similarities and Differences”, Central European University, Budimpešta, 23 May 2016
 4. Međunarodna znanstvena konferencija, Institut za europske i globalizacijske studije, Institut za migracije i narodnosti, Institut für Donauraum und Mitteleuropa, Srednjoeuropski identitet Hrvatske, Zagreb, 11.lipnja 2015. godine
 5. Europa regija i Mediteran. Kamo ide hrvatska?, 23. listopada 2015., Filozofski fakultet, Split

 

DRUGA VAŽNA AKADEMSKA POSTIGNUĆA

 

 1. Član međunarodnog povjerenstva za obranu doktorata Sanje Vujačić na Sveučilištu Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Pariz, 19. lipnja 2016.
 2. Član prosudbene skupine za ocjenu projekata Slovenske znanstvene fundacije 2013. godine
 3. Voditelj Centra za politološka istraživanja 2002.-2013.
 4. Predsjednik Instituta za europske i globalizacijske studije (od 2013.)

 

 

Dio b: Životopis voditelja projekta(najviše 2 stranice, prema sljedećem predlošku)

OSOBNE INFORMACIJE

Prezime i ime: Milardović Anđelko

Matični broj istraživača: 136492

Mrežna stranica:https://hr.wikipedia.org/wiki/An%C4%91elko_Milardovi%C4%87

 

OBRAZOVANJE

1987 dr. sc.

Ustanova:Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

1986 mr. sc.

Ustanova:Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

1981 dipl.pol..

Ustanova: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

ZAPOSLENJE

1987 – danas – radno mjesto: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Ustanova: Institut za migracije i narodnosti

PRETHODNA ZAPOSLENJA

1981 – 1987 – radno mjesto: srednjoškolski profesor

Ustanova: Centar za usmjereno obrazovanje „Braća Ribar“, Osijek

STIPENDIJE I NAGRADE

DAAD stipendija, Institut für Politikwissenschaft Heidelberg (prof. Klaus Von Beime, prof. Dieter Nohlen), 1994.

Studijski boravci: Österreichische Gesellschaft für Literatur, Beč, 1994. ; Göttingen, 1987.; Bonn, 1991.

Nominiran za državnu nagradu za znanost za znanstvenu monografiju Stranac i društvo. Fenomenologija stranca i ksenofobije, 2014.

MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA

2001– 2015 Broj diplomanata: 8 / doktoranda: 2

Ustanova: Hrvatski studijiSveučilišta u Zagrebu

Član povjerenstva za obranu doktorskog rada Višeslava Raosa, Fakultet političkih znanosti, 2013. godine

Član međunarodnog povjerenstva za obranu doktorata Sanje Vujačić, Sveučilište Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Pariz, 19. lipnja 2016.

NASTAVNE AKTIVNOSTI

1997.- 2016.

Državna sveučilišta

 1. Hrvatski studiji 1997. – 2009.

1.1. Kolegiji

1.1.1. Uvod u politologiju

1.1.2. Suvremene političke ideje i ideologije

1.2.3. Sociologija politike

 1. Sveučilište u Dubrovniku 2005. – 2008.

2.1. Kolegiji

2.1.1. Uvod u politologiju

2.2.2. Povijest političkih ideja  

 1. Sveučilište Sjever 2013.- 2015.

3.1.Kolegiji

3.1.1. Pojmovi politike i ideje

 1. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku. Postdiplomski studij „Marketing posebnih područja“ (2013.-2016.)

4.1.Kolegij

4.1.1. Politički marketing

Privatna visoka učilišta

 1. Visoka škola za primijenjeno računarstvo „Algebra“ Zagreb (2013. – 2016. i dalje)

1.1. Kolegij

1.1.1. Sociologija informacijskog društva

1.2. Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb (2013.-2014.)

1.2.1. Kolegij

1.2.2. Sociologija informacijskog društva

 1. Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Berneys Zagreb (2015.)

3.1.Kolegij

3.1.1. Sociologija kulture

ČLANSTVA (primjerice: znanstvena povjerenstva ili udruženja, odbori za vrednovanje, uredništva časopisa i sl.; navesti godinu i ustanovu.) (ako je primjenjivo)

Član prosudbene skupine za ocjenu projekata Slovenske znanstvene fundacije 2013. godine

Član uredništva časopisa Suvremene teme /Contemporary Issue

Urednik  zbornika sa znanstvenih skupova:  Milardović, A. (ur.) (2014). Stranci pred vratima Europe. Zagreb: Pan liber.

Milardović, A., Jožanc N. (ur.) (2013).Demokracija i post demokracija. Zagreb: Pan liber.

Milardović, A., Pauković, D. i Vidović, D. (ur.) (2008). Globalization of Politics..Zagreb: Centar za politološka istraživanja.Milardović, A. i  Dvorakova, V. (2007).Lustration and Consolidation of Democracy and Rule of Law in Central and Easterne Europe.Zagreb: Centar za politološka istraživanja.

Milardović, A., Lalić, D. i Malenica, Z. (2007).Kriza i transformacija političkih stranaka.Zagreb: Centar za politološka istraživanja