Registracija za prvu međunarodnu konferenciju Globalizacija migracija ,antiimigrantske stranke i ksenofobija

Split, Hotel Cornaro, 26.10.2019.

Registracija i smještaj

Spektar putovanja Ltd
Strossmayerov Trg 8, 10 000 Zagreb, Croatia
OIB: 39672837472; MB 1002902
ID kod: HR-AB-01-080179230
https://www.spektar-putovanja.hr/

ULAZ JE BESPLATAN

Kontakt

Marina Štefanac
00 385 1 4862 611
00 385 1 4862 622
marina.stefanac@spektar-holidays.hr