Registracija za prvu međunarodnu konferenciju Globalizacija migracija ,antiimigrantske stranke i ksenofobija

Split, Hotel Cornaro, 26.10.2019.

Registracija i smještaj

Spektar putovanja Ltd
Strossmayerov Trg 8, 10 000 Zagreb, Croatia
OIB: 39672837472; MB 1002902
ID kod: HR-AB-01-080179230
https://www.spektar-putovanja.hr/
Kunski račun: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Croatia
IBAN: HR3923600001101441264
Opis plaćanja: globe-migrant 2019

  • Rana registracija(do 30.5.)

    150 EUR
  • Redovna registracija(31.5.-1.8.)

    200 EUR
  • Kasna registracija(2.8. – 25.10.)

    250 EUR

Kontakt

Marina Štefanac
00 385 1 4862 611
00 385 1 4862 622
marina.stefanac@spektar-holidays.hr

Obrazac za registraciju

Ulica i kućni broj
Grad
Država
Poštanski broj