Dr.Sc. Marina Perić Kaselj

Academic education:

 • Ph.D. in Ethnology and Cultural Anthropology from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (2010)
 • M.A. from the Faculty of Political Sciences; postgraduate scientific course Comparative Politics (2004)
 • B.A. in Sociology from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (1998)

 

Employment and professional experience:

 • Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb (since 1999)

 

Scientific interest:

 • sociology and political science; identities of Croatian migrant/emigrant communities in the world, Croatian political emigration

 

Projects:

 • Transnational Migration – Challenges to Croatian Society (IMIN, 2007- )
 • Croatian Migrant Communities: Belonging and Multiculturalism (IMIN, 2002-2006)
 • Croatian Diaspora (IMIN, 1999–2002)

 

Selected bibliography:

 • “Aspekti integracije i adaptacije hrvatskih iseljenika u Čileu”, Migracijske i etničke teme, vol. 20, 2004, no. 2-3, pp. 243-258.
 • “Procesi integracije hrvatskih imigranata u Sloveniji”, Društvena istraživanja, vol. 14, 2005, no. 4-5, pp. 743-755.
 • “Političke promjene u Hrvatskoj i hrvatski iseljenički tisak u Čileu”, Migracijske i etničke teme, vol. 21, 2005, no. 1-2, pp. 69-89.
 • “Hrvati u Čileu – neka obilježja suvremenog etničkog/nacionalnog identiteta”, Društvena istraživanja, vol. 15, 2006, no. 6, pp. 119 -1220.
 • “Redefiniranje etničkog identiteta ‒ primjeri hrvatskih etničkih zajednica u Čileu i New South Walesu”, Etnološka istraživanja, 2006, no. 11, pp. 261-315 (coauthor Rebeka Mesarić Žabčić).
 • “Hrvatski iseljenici u Čileu i Južnoafričkoj Republici: komparativni prikaz dvaju empirijskih istraživanja”, Dve domovini, 2006, no. 24, pp. 65-85 (coauthor Ante Laušić).
 • “Wklad Chorwackich emigrantow w spoleczny rozwoj Chile”, in: Migracje i kultura. Warszawa: Instytut histori Polskiej akademi nauk, 2006 (Migracje i spoleczenstwo, 11), pp. 307-321.
 • “Djelovanje i aktivnosti slovenskog kulturnog društva Triglav”, in: Slovenci na Hrvaškem: dediščina in sedanjost: zbornik referatov s posveta “Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem”, eds. Munda Hirnök, K; Ravnik, M. Ljubljana: Knjižnica Glasnika Slovenskoga etnološkog društva, 2006, pp. 137-145 (coauthor Ivana Lučev).
 • “Croatian Immigrants in Chile”, AEMI Journal, 2006/2007, no. 4/5, pp. 93-106 (coauthor Simona Kuti).
 • “Identitet Čeha i Slovaka na području Vukovarsko-srijemske županije”, in: Zbornik radova Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti, eds. Cvikić, S.; Bušić, K. Nijemci: Općina Nijemci, 2008, pp. 280-305.
 • “National identity of Croatians in overseas countries: examples (comparison) of Croatian migrant communities in Argentina and Australia (New South Wales)”, Dve domovini, 2009, no. 30 pp. 175-191 (coauthor Rebeka Mesarić Žabčić).
 • “Hrvatska iseljenička društva u Argentini i Čileu do Drugoga svjetskog rata”, in: Zbornik radova Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: komparativni prikaz Hrvatska ‒ Slovenija, ed. Mesarić Žabčić, Rebeka. Zagreb: IMIN, 2010, pp. 131-150.
 • “Transnacionalno iskustvo: priča iz New Yorka”, Etnološka istraživanja, 2010, no. 15, pp. 247-283 (coauthors Rebeka Mesarić Žabčić and Magdalena Vrbanec).
 • “Etnički identitet Hrvata u Švicarskoj: sistematizacija i analiza aktivnosti hrvatskih etničkih društava”, Dve domovini, 2011, no. 33, pp. 147-162.
 • “Žene i industrijska baština: primjer ‘Dalmatinka’ Sinj”, in: Zbornik radova Kulturna dediščina industrijskih panog / Industrijska kulturna baština, eds. Černelić Krošelj, Ankica; Jelavić, Željka; Rožman, Helena. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2011, pp. 286-300 (coauthori Rebeka Mesarić Žabčić).
 • “Etnički identitet hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Čileu u kontekstu povijesnih i društveno-političkih promjena u zemlji podrijetla”, in: Zbornik radova Institucionalizacija hrvatske dijaspore, ed. Božić, Saša. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 2012, pp. 97-130.
 • “Etnički identitet Rusina u Vukovarsko-srijemskoj županiji”, in: Zbornik radova Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti, eds. Živić, Dražen; Cvikić, Sandra. Nijemci: Općina Nijemci, 2012, pp. 113-128 (coauthors Rebeka Mesarić Žabčić and Filip Škiljan).
 • “Život na dvije lokacije: ‘osjećaj mjesta’ i kako povezati stari i novi dom”, Etnološka istraživanja, 2012, no. 17, pp. 241-278 (coauthor Jadranka Galiot Kovačić).
 • “Politički transnacionalizam hrvatskih iseljenika u Čileu: povezivanje hrvatskih i srpskih iseljenika i iseljenički pokret JNO”, in:Međunarodni zbornik radova Zaštita nacionalnog identiteta. Novi Sad; Golubić: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada; Udruga za povijest, suradnju i pomirenje iz Golubića, 2014.
 • “Dijasporske zajednice u kiber prostoru: virtualni identiteti hrvatskih etničkih zajednica u Čileu i Argentini”, Studia ethnologica Croatica, vol. 26, 2014, pp. 91-119.
 • “Hrvatske migrantske virtualne zajednice (HVMZ) u Argentini: konstrukcije identiteta u kiber prostoru (na primjeru Argentine)”, in:Zbornik radova Hrvatsko iseljeništvo i domovina – razvojne perspektive. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014.
 • “Virtualni dijasporski identiteti: analiza hrvatskih dijasporskih virtualnih zajednica u Čileu na društvenoj mreži facebook”, in: Međunarodni zbornik radova Internet i društvo. Niš: Srpsko sociološko društvo, 2014, pp. 145-167 (coauthor Aleksandar Vukić).
 • “Da li je dovoljno voljeti domovinu? Hrvati bosanske Posavine (primjer općina Derventa) između želje i ne/mogućnosti za povratkom”, in: Međunarodni zbornik radova Migracije u funkciji razvoja. Sarajevo: UNDP, 2014, pp. 32-42.
 • “Povijesni pregled hrvatskih iseljeničkih društava i organizacija u Čileu od 1874. godine do danas”, in: Zbornik radovaHrvatska izvan domovine, eds. Sopta, Marin; Maletić, Franjo; Bebić, Josip. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2015, pp. 357-368.
 • “Religijska praksa i nacionalni simboli hrvatskih etničkih zajednica u Argentini”, Bošnjačka pismohrana, 2015, no. 19, pp. 105-126(coauthor Aleksandar Vukić).
 • “Događaj i etnička situacija ‒ promjena identiteta nacionalnih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj”, Studia ethnologica Croatica, vol. 27, 2015, no. 1, pp. 7-36 (coauthors Aleksandar Vukić and Filip Škiljan). (Also published in English „Event and Ethnic Situation: Changes to the Identity of National Minority Communities in the Republic of Croatia“, pp. 37-70).
 • “Croatian Ethnic Associations in Slovenia: Historical Context and the Ethnic Situation”, Dve domovini, 2016, no. 43, pp. 105-117 (coauthors Aleksandar Vukić and Jelena Zlatković Winter).
 • (ed.) Društveni kontekst intelektualne hrvatske liberalno-demokratske emigracije: zbornik radova. Zagreb: IMIN; Hrvatska matica iseljenika, 2016.
 • “Važnost i značenje emigrantskih simpozija u Švicarskoj (1968. i 1971.) i doprinos Tihomila Rađe”, in: Društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije: zbornik radova. Zagreb: IMIN; Hrvatska matica iseljenika, 2016, pp. 61-83.