Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/globemig/public_html/cms/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/globemig/public_html/cms/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/globemig/public_html/cms/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Globe migrant | Dr.Sc. Marina Perić Kaselj

Dr.Sc. Marina Perić Kaselj

Akademska naobrazba:

 • doktorirala iz područja etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2010.)
 • magistrirala na Fakultetu političkih znanosti; poslijediplomski znanstveni studij Komparativna politika (2004.)
 • diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1998.)

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (od 1999.)

Znanstveni interes:

 • sociologija i politologija; identiteti hrvatskih migrantskih/iseljeničkih zajednica u svijetu, hrvatska politička emigracija

Projekti:

 • Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu (IMIN, 2007- )
 • Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam (IMIN, 2002-2006)
 • Hrvatska dijaspora (IMIN, 1999-2002)

Odabrana bibliografija:

 • „Aspekti integracije i adaptacije hrvatskih iseljenika u Čileu”, Migracijske i etničke teme, god. 20, 2004, br. 2-3, str. 243-258.
 • „Procesi integracije hrvatskih imigranata u Sloveniji”, Društvena istraživanja, god. 14, 2005, br. 4-5, str. 743-755.
 • „Političke promjene u Hrvatskoj i hrvatski iseljenički tisak u Čileu”, Migracijske i etničke teme, god. 21, 2005, br. 1-2, str. 69-89.
 • „Hrvati u Čileu – neka obilježja suvremenog etničkog/nacionalnog identiteta”, Društvena istraživanja, god. 15, 2006, br. 6, str. 119 -1220.
 • „Redefiniranje etničkog identiteta ‒ primjeri hrvatskih etničkih zajednica u Čileu i New South Walesu”, Etnološka istraživanja, 2006, br. 11, str. 261-315 (suautorica Rebeka Mesarić Žabčić).
 • „Hrvatski iseljenici u Čileu i Južnoafričkoj Republici: komparativni prikaz dvaju empirijskih istraživanja”, Dve domovini, 2006, br. 24, str. 65-85 (suautor Ante Laušić).
 • „Wklad Chorwackich emigrantow w spoleczny rozwoj Chile”, u: Migracje i kultura. Warszawa: Instytut histori Polskiej akademi nauk, 2006 (Migracje i spoleczenstwo, 11), str. 307-321.
 • „Djelovanje i aktivnosti slovenskog kulturnog društva Triglav”, u: Slovenci na Hrvaškem: dediščina in sedanjost: zbornik referatov s posveta “Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem”, ur. Munda Hirnök, K; Ravnik, M. Ljubljana: Knjižnica Glasnika Slovenskoga etnološkog društva, 2006, str. 137-145 (suautorica Ivana Lučev).
 • „Croatian Immigrants in Chile”, AEMI Journal, 2006/2007, br. 4/5, str. 93-106 (suatorica Simona Kuti).
 • „Identitet Čeha i Slovaka na području Vukovarsko-srijemske županije”, u: Zbornik radova Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti, ur. Cvikić, S.; Bušić, K. Nijemci: Općina Nijemci, 2008, str. 280-305.
 • „National identity of Croatians in overseas countries: examples (comparison) of Croatian migrant communities in Argentina and Australia (New South Wales)”, Dve domovini, 2009, br. 30 str. 175-191 (suautorica Rebeka Mesarić Žabčić).
 • „Hrvatska iseljenička društva u Argentini i Čileu do Drugoga svjetskog rata”, u: Zbornik radova Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: komparativni prikaz Hrvatska ‒ Slovenija, ur. Mesarić Žabčić, Rebeka. Zagreb: IMIN, 2010, str. 131-150.
 • „Transnacionalno iskustvo: priča iz New Yorka”, Etnološka istraživanja, 2010, br. 15, str. 247-283 (suautorice Rebeka Mesarić Žabčić i Magdalena Vrbanec).
 • „Etnički identitet Hrvata u Švicarskoj: sistematizacija i analiza aktivnosti hrvatskih etničkih društava”, Dve domovini, 2011, br. 33, str. 147-162.
 • „Žene i industrijska baština: primjer ‘Dalmatinka’ Sinj”, u: Zbornik radova Kulturna dediščina industrijskih panog / Industrijska kulturna baština, ur. Černelić Krošelj, Ankica; Jelavić, Željka; Rožman, Helena. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2011, str. 286-300 (suautorica Rebeka Mesarić Žabčić).
 • „Etnički identitet hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Čileu u kontekstu povijesnih i društveno-političkih promjena u zemlji podrijetla”, u: Zbornik radova Institucionalizacija hrvatske dijaspore, ur. Božić, Saša. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 2012. str. 97-130.
 • „Etnički identitet Rusina u Vukovarsko-srijemskoj županiji”, u: Zbornik radova Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti, ur. Živić, Dražen; Cvikić, Sandra. Nijemci: Općina Nijemci, 2012, str. 113-128 (suautori Rebeka Mesarić Žabčić i Filip Škiljan).
 • „Život na dvije lokacije: ‘osjećaj mjesta’ i kako povezati stari i novi dom”, Etnološka istraživanja, 2012, br. 17, str. 241-278 (suautorica Jadranka Galiot Kovačić).
 • „Politički transnacionalizam hrvatskih iseljenika u Čileu: povezivanje hrvatskih i srpskih iseljenika i iseljenički pokret JNO”, u:Međunarodni zbornik radova Zaštita nacionalnog identiteta. Novi Sad; Golubić: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada; Udruga za povijest, suradnju i pomirenje iz Golubića, 2014.
 • „Dijasporske zajednice u kiber prostoru: virtualni identiteti hrvatskih etničkih zajednica u Čileu i Argentini”, Studia ethnologica Croatica, god. 26, 2014, str. 91-119.
 • „Hrvatske migrantske virtualne zajednice (HVMZ) u Argentini: konstrukcije identiteta u kiber prostoru (na primjeru Argentine)”, u:Zbornik radova Hrvatsko iseljeništvo i domovina – razvojne perspektive. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014.
 • „Virtualni dijasporski identiteti: analiza hrvatskih dijasporskih virtualnih zajednica u Čileu na društvenoj mreži facebook”, u: Međunarodni zbornik radova Internet i društvo. Niš: Srpsko sociološko društvo, 2014, str. 145-167 (suautor Aleksandar Vukić).
 • „Da li je dovoljno voljeti domovinu? Hrvati bosanske Posavine (primjer općina Derventa) između želje i ne/mogućnosti za povratkom”, u: Međunarodni zbornik radova Migracije u funkciji razvoja. Sarajevo: UNDP, 2014, str. 32-42.
 • „Povijesni pregled hrvatskih iseljeničkih društava i organizacija u Čileu od 1874. godine do danas”, u: Zbornik radovaHrvatska izvan domovine, ur. Sopta, Marin; Maletić, Franjo; Bebić, Josip. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2015, str. 357-368.
 • „Religijska praksa i nacionalni simboli hrvatskih etničkih zajednica u Argentini”, Bošnjačka pismohrana, 2015, br. 19, str. 105-126(suautor Aleksandar Vukić).
 • „Događaj i etnička situacija ‒ promjena identiteta nacionalnih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj”, Studia ethnologica Croatica, god. 27, 2015, br. 1, str. 7-36 (suautori Aleksandar Vukić i Filip Škiljan). (Tekst objavljen i na engleskom „Event and Ethnic Situation: Changes to the Identity of National Minority Communities in the Republic of Croatia”, str. 37-70).
 • „Croatian Ethnic Associations in Slovenia: Historical Context and the Ethnic Situation”, Dve domovini, 2016, br. 43, str. 105-117 (suautori Aleksandar Vukić i Jelena Zlatković Winter).
 • (ur.) Društveni kontekst intelektualne hrvatske liberalno-demokratske emigracije: zbornik radova. Zagreb: IMIN; Hrvatska matica iseljenika, 2016.
 • „Važnost i značenje emigrantskih simpozija u Švicarskoj (1968. i 1971.) i doprinos Tihomila Rađe”, u: Društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije: zbornik radova. Zagreb: IMIN; Hrvatska matica iseljenika, 2016, str. 61-83.