GLOBALNE MIGRACIJE-BAZA PODATAKA

Institut za migracije i narodnosti Zagreb

image_gallery

Filozofski fakultet Split

ffst-logo

Prof. dr. sc. Anđelko Milardović

Institut za migracije i narodnosti

 

Uvodna riječ

 

Doba u kojemu živimo najčešće se definira kao globalno doba. To je doba obilježeno globalnim migracijama. Gledajući iz povijesne perspektive migracije su, kao mehanička dimenzija populacije/demografije, uvijek zapravo imale globalnu dimenziju. Migracijama su nastajali gradovi, kulture i civilizacije. Bez njih ne bi bilo gradova društava i civilizacija. Pa ipak, što razlikuje današnje globalne od prethodnih povijesnih oblika globalnih migracija? Po našem sudu tehnologija i brzina kretanja u društvu brzine (P. Virilio),s jedne točke u drugu točku svijeta. Razvoj transportnih i tehnologija komuniciranja, novih medija ,nadasve brzina kretanja ,uspostavljaju razdjelnicu i značajnu razliku ovodobnih i onodobnih (povijest) globalnih migracija.

 

Jedno je sasvim sigurno, živimo u „dobu migracija“. Tako glasi naslov knjige Stephena Castlesa , vodećeg svjetskog sociologa migracija (1) (Stephen Castels. The Age of Migration.Palgrave,2009.). Znanje o migracijama sistematizirano je u okviru sociologije migracija. Epistemologija migracija je daleko kompleksnija.Obuhvaća znanja iz demografije, povijesti migracija ,antropologije, kulturologije, ekonomije, politologije i prava zato što se sve ove pojedinačne znanosti bave specifičnim dimenzijama migracija. Riječ je o nepreglednim proizvedenim znanjima i informacijama koje treba sistematizirati u vidu baza podataka.

 

U metodologijskom smislu tema Globalne migracije ima tri temeljne baze podataka. U prvoj (Temeljene baze podataka i opći izvori ) podastrijeti su već oblikovane baze na temu sociologije migracija, demografije, s istraživačkim vodičima i enciklopedijama. U drugoj (Metodologija) uvršteni su izvori na temu „metodološkog kozmopolitizma“ i „metodološkog nacionalizma “,dviju metodologija zastupljenih u našem projektu. U trećoj ( Globalizacija, migracije, globalne migracije, antiimigrantske stranke, ksenofobija) sistematizirane su informacije na temu ključnih pojmova projekta,

 

Temeljni koncepti projekta) predstavljeno je pet baza podataka koje se odnose na ključne pojmove projekta, kao što su „globalizacija“/ “anti globalizacija“,“migracije“,“ globalne migracije,“ globalizacija i migracije“, “antiimigrantske stranke /populizam“ ksenofobija/desni radikalni populizam, sa svojim analitičkim strukturama i metodom izlaganja.

 

Ove baze podataka predstavljaju okosnicu izgradnje specijaliziranog znanstvenog portala na temu demografije i migracija, kao znanstvenog alata bitnog za realizaciju ovoga projekta te nadasve korisnog znanstvenoj zajednici ,državnoj upravi ,upravi EU ,politici i medijima. Riječ je o izazovnom zadatku kojega ćemo znanjima upornošću i tehnologijom uskoro privesti svrsi.

ZAHVALA SURADNICIMA

 

 

Doc.dr.sc.Marita Brčić-Kuljiš

Koordinatorica projekta

Split

Pri izradi ove baze podataka od velike koristi bili su konstruktivni razgovori s Maritom Brčić-Kuljiš, kordinatoricom projketa, o potrebi izrade ovakve baze koja će biti od koristi i pomoći članovima istraživačkoga tima.

 

Luka Milardović

Web administrator i web marketing ( digitalna podrška projektu)

Zahvalu dugujem Luki Milardoviću na digitalnoj podršci projektu Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija u EU i postavljanju ove baze podataka na službenu strancu Projekta.

INDEKS

 

I. Osnovne baze podataka i opći izvori

A. Sociologija (migracija) online

B. Istraživački vodiči

C. Enciklopedije

D. Specijalizirane baze podataka. Znanje za politiku

E. Baza podataka. Stanovništvo / demografija

F. Baza podataka. migracija

 

II. Metodologija

A. Metodološki kozmopolitizam

B. Metodološki nacionalizam

III. Baza podataka. Globalizacija, migracije, globalne migracije, antiimigrantske stranke, ksenofobija. Temeljni koncepti projekta

 

Baza 1.Globalizacija

A. Pojam

B. Glossar

C. Povijest globalizacije

D. Glavni teoretičari

E. Knjige

F. Znanstveni radovi

G. Video

H. Info grafika

K. Index Globalizacija / Izvješće

L. Anti globalizacija

 

Baza 2. Migracije

A. Definicije i pojmovnik

B. Migracije – teorija i praksa

C. Migracije i kulture

Migracije, multikulturalizam

E. Video

F. Info grafika

 

Baza 3.Globalne migracije

A. Rječnik

B. Teorija

C. Svijet

D. Globalne migracije i globalne klimatske promjene

E. Prisilna migracija

F. Globalno upravljanje migracijama

G. Video

H .Infografika

 

Baza 4. Globalizacija i migracija

A. Pojam

B. Znanstveni izvori

C. Video

D .Info grafika

 

Baza 5. Antiimigrantske stranke / populizam

A. Selektivne bibliografije

B. Antiimigrantske stranke

C. Migracija i populizam

D. Populizam. Teorijski koncept

E. Vodeći teoretičari populizma

F. Populizam u Europi

G. Knjige

H. Političke studije

K. Populizam u Europi –empirijska razina

L. Video

M. Info grafika

N. Populizam u medijima

 

Baza 6. Ksenofobija / Pravi radikalni populizam

A. Ksenofobija

B. Znanstveni članci / Tekstovi

C. Publikacije. Političke stranke kao akteri populizma i ksenofobije u Europi

D. Različiti izvori dokumenata o ksenofobiji

E. Video

F. Info grafike

G. O ksenofobiji u medijima

PREUZIMANJE

Podatkovna baza