Obrazac za prijavu

Address Line 1
Address Line 2
City
Country
Zip

Odabrani znanstveni radovi će biti objavljeni u znanstvenom časopisu (ISSN).

Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u zborniku sa skupa u izdanju s (ISBN).

Rok za dostavljanje radova 01/10/2019. (upute autorima na https://hrcak.srce.hr/met )

Kontakt: Doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš na e-mail: maritab1308@gmail.com

Kotizacija i smještaj:

Spektar putovanja Ltd

Strossmayerov Trg 8, 10 000 Zagreb, Croatia

OIB: 39672837472; MB 1002902

ID kod: HR-AB-01-080179230

https://www.spektar-putovanja.hr/

Kunski račun: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Croatia

IBAN: HR3923600001101441264

Opis plaćanja: globe-migrant 2019

 

Kontakt:

Mrs. Marina Štefanac

00 385 1 4862 611

00 385 1 4862 622

marina.stefanac@spektar-holidays.hr