s
1. međunarodna znanstvena konferencija

Globalizacija migracija ,antiimigrantske stranke i ksenofobija. Refleksije na europska društva i države 21.stoljeća

1. međunarodnu znanstvenu konferenciju Globalizacija migracija ,antiimigrantske stranke i ksenofobija. Refleksije na europska društva i države 21.stoljeća organizira Institut za migracije i narodnosti, Zagreb i Filozofski fakultet, Sveučilišta u Splitu.

1. međunarodna znanstvena konferencija Globalizacija migracija ,antiimigrantske stranke i ksenofobija. Refleksije na europska društva i države 21.stoljeća obuhvaća četiri tematske cjeline:

I. Globalizacija migracija i globalne migracije

II. Migracije, azil i pitanje sigurnosti na području Europske unije i Jugoistočne Europe (balkanska i mediteranska ruta) u kontekstu društva rizika

III. Fenomen antiimigrantskih stranaka i ksenofobije u EU u 21. stoljeću

IV. Utjecaj globalizacije migracija na hrvatsko društvo i državu u 21. stoljeću

Današnje društvo je izraz druge moderne, a njezine glavne značajke su fenomeni globalizacije i migracije. Oba fenomena zahtijevaju složeni istraživački pristup jer oblikuju svakodnevni život i utječu na transformaciju društava, identiteta i kultura. Upravo zbog tih razloga, ali i zbog nedavnih događaja i izazova s kojima se suočava Europska unija, ovaj projekt ima za cilj dobiti uvid u promjene koje pokreću globalizacija i migracija, posebno u zapadnim društvima obilježenim negativnim demografskim trendovima.

Globalizacija migracija je proces koji se odnosi na migracije u globalno doba na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće. One su samo najnoviji segment u povijesti migracija. U odnosu na globalizaciju migracija, globalne migracije su fenomen koji se odnosi na ljude u pokretu, determiniranim različitim push&pull faktorima. U okvirima globalnih migracija govorimo o suvremenim migracijskim trendovima, kao što su kriza azila u Europi, porast izbjeglica povijesnih razmjera, povećanje udjela ženskih migranata u ukupnoj migrantskoj populaciji, raskorak u integraciji imigranata, opasnost od terorizma, neprijateljski odnos prema migrantima i tomu slično. U kratkoročnoj perspektivi, Europska unija se nalazi pred nekoliko izazova koji uključuju pitanja globalizacije, demografskih i klimatskih promjena te njihovog utjecaja na migracije, koji će biti tema naše konferencije, ali i teme denacionalizacije, rastućega populizma te jačanja antiimigrantskih stranka kao i jačanje ksenofobije u Europi.

1. međunarodna znanstvena konferencija bit će mjesto za raspravu o utjecaju globalizacije migracija i na hrvatsko društvo i državu u 21. stoljeću, s obzirom na to da je ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska postala dio globalne migracijske arene.

Smatramo da je znanstveni pristup potreban za izradu politike regulacije, scenarija i migracijskih strategija. Uz to, Hrvatska se suočava s problemom smanjenja ukupne populacije (demografski deficit), zbog neusklađenosti između broja rođenih, smrti i iseljenika. Imajući to na umu, nužno je analizirati demografsku dimenziju globalizacije i njegovo razmišljanje o hrvatskom društvu i državi.

Organizacijski odbor:

Prof. dr. sc. Anđelko Milardović, predsjednik Organizacijskog odbora

Doc. dr. sc. Marita Brčić-Kuljiš

Anita Lunić, asistentica

Luka Milardović, web administrator i web marketing ( digitalna podrška projketu)

Mario Guvo , novi društveni mediji (podrška projektu)

Antonija Bašić,marketing

Programski odbor:

Prof. dr. sc. Anđelko Milardović, predsjednik Programskog odbora

Doc. dr. sc. Marita Brčić-Kuljiš

Prof. dr. sc. Žarko Paić

Dr. sc. Jadranka Polović

Prof. dr. sc. Andreas Niederberger

Prof. dr. sc. Maurizio Ambrosini

Dr. sc. Valer Cvijič

Anita Lunić, asistentica

Datum održavanja: 26. listopada, 2019. (rok za prijavu i slanje sažetaka je 01. srpnja 2019.)

Mjesto održavanja: Hotel Cornaro, Split

Planirani broj sudionika : 25 izlaganja

Jezik konferencije: hrvatski/engleski jezik

Za sudjelovanje na skupu predviđena je kotizacija.

Kotizacija uključuje: potvrdu o sudjelovanju, caffe break, catering i konferencijske materijale

Sigurnost i privatnost osobnih podataka se štiti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.Sigurnost i privatnost osobnih podataka se štiti u skladu s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka Filozofskog fakulteta u Splitu, Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka Sveučilište u Splitu i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu. Osobni se podaci koriste isključivo u svrhu pojavljivanja u konferencijskim materijalima ili publikacijama. Vaša e-adresa služi samo za informiranje i obavještavanje o našim konferencijama i publikacijama ili za pružanje pomoći. Vaše podatke ne prosljeđujemo ili prodajemo trećim stranama, niti ćemo to ikada učiniti.Ako želite ažurirati ili ukloniti neke od svojih podataka, kontaktirajte nas putem naše pošte i mi ćemo se prilagoditi vašem zahtjevu.