Demografski slom je rezultat zatvorenog modela društva dviju stranaka